Drepturi de autor2017-11-24T08:31:44+00:00

Drepturi de autor

Tot conținutul paginii de web este protejat de drepturi de autor, inclusiv imagini, text, video, toate elementele paginii. Utilizarea oricărui element de pe pagină, inclusiv text, imagini, video-uri, precum și înregistrare video sau imagini despre ecran necesită consimțământ scris prealabil din partea proprietarului paginii Dobsa ServSrl, de la reprezentantul și administratorul Dobsa Tibor. În cazul folosirii abuzive, ilegale începem demersurile procedurii legale în conformitate cu legislația în vigoare din România și legislația internațională, și va fi socotit taxă pentru folosire neîndreptățită de 150 000 RON, adică o sută cinczeci de mii de RON. Imediat ce sesizăm o folosire ilegală atenționăm utilizatorul ca să încetează folosirea ilegală. Până încetarea folosirii, peste taxa pentru folosire neîndreptățită (150 000 RON) mai este și o taxă zilnică de 500 RON/zi. În cazurile juridice un cabinet de avocatură procedează în numele nostru.